W Polsce radiestezja została prawnie zakwalifikowana jako rzemiosło, a merytoryczna wartość dowodu z opinii biegłego została uznana przez Sąd Najwyższy.

Nazwa radiestezja powstała w 1930 roku ustalona przez francuskiego radiestetę Abbe Bouly.Połączył on łacińskie słowo „radus”, co oznacza – promień z greckim słowem „esthesia” to jest odczuwanie. Sama więc nazwa wskazuje, że radiestezja jest to odczuwanie promieniowania.

O ile dawniej różdżkarstwo zajmowało się tylko poszukiwaniem wody, lub podziemnych złóż różnych minerałów, to obecnie radiestezja bardzo znacznie poszerzyła zakres swojej działalności. Doszło do tego, że musiał nastąpić podział na różne specjalności. Mamy więc obecnie: teleradiestezje, t.j. działanie na odległość, fitoradiestezję, zajmującą się badaniem wpływu promieniowania podziemnych żył wodnych, na rozwój żył wodnych, na rozwój roślin, wpływu jednych roślin na drugie, człowieka na rośliny i roślin na człowieka itp. Biotronikę do której należy mi. Diagnostyka weterynaryjna i medyczna.

Radiestezję zazwyczaj łączy się z poszukiwaniem wody i surowców naturalnych, jednakże wielu radiestetów pozwala sobie znacznie poszerzyć listę dziedzin, w których radiestezję można wykorzystywać. I tak o to można natknąć się na instrukcję wykorzystywania wahadełka w biznesie (dobór pracowników, idealny dzień na utworzenie firmy), archeologii (poszukiwanie starych monet, grobowców), znajdywaniu osób zaginionych i w kryminalistyce, grach hazardowych, medycynie itd. W przypadku wahadełka nie jest konieczna praca w terenie; można pracować z mapą lub fotografią osoby/przedmiotu.

Znany lubelski radiesteta Zdzisław Klimkiewicz, który zbudował urządzenie niwelujące szkodliwe promieniowanie cieków wodnych, napisał list do Ojca Św. Jana Pawła II z pytaniem, czy radiestezja pozostaje w sprzeczności z wiarą katolicką. Dostał odpowiedź, przesłaną przez ks. Stanisława Dziwisza:

„Zajmuje się Pan radiestezją, jak pisze o tym. Jeśli to ma służyć dla dobra ludzi, to chyba nie ma w tym nic złego, co byłoby przeciwne wierze katolickiej (…) w człowieku jest wiele możliwości i Pan Bóg nie zabronił mu używania rozumu dla godziwych celów…”.

Tak więc uzyskaliśmy wypowiedź samego Papieża. List podpisał ksiądz Dziwisz, ale to było pytanie skierowane do następcy Św. Piotra.

Wykorzystano fragment wywiadu z k. arcybiskupem B. Pylakiem dla Nieznany Świat

Źródłem wiedzy na temat bioenergoterapii i radiestezji jest wikipedia www.pl.wikipedia.org